Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53


Dátum: 29.05.2020

Obrázok k aktualite Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30.06.2020. Dôvodom uzatvorenia výzvy je predpoklad naplnenia disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Skočiť na hlavné menu