Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65 plánuje uzavrieť výzvu dňa 28.07.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


Skočiť na hlavné menu