 Oznam o navýšení alokácie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30


Dátum: 27.09.2021

Obrázok k aktualite 	Oznam o navýšení alokácie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30
Oznam o navýšení alokácie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30 .

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30. Viac informácií nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu