OZNAM O AKTUÁLNOM STAVE VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V RÁMCI INICIATÍVY CATCHING-UP REGIONS V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, KÓD VÝZ


Dátum: 29.04.2022

Obrázok k aktualite OZNAM O AKTUÁLNOM STAVE VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KONKURENCIESCHOPNOSTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V RÁMCI INICIATÍVY CATCHING-UP REGIONS V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, KÓD VÝZ

Počas trvania 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy bola predložená jedna ŽoNFP v sume 1 953 252 Eur (zdroj EÚ). Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 3 500 000 EUR (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.


Skočiť na hlavné menu