Oznam č. 3 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 pre RIÚS ŽSK


Dátum: 25.03.2019

Obrázok k aktualite Oznam č. 3 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 pre RIÚS ŽSK

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Žilinského kraja zverejnenom dňa 05.02.02019 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13850, uzavrelo výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb pre územie RIÚS Žilinského kraja dňa 21. marca 2019. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre RIÚS Žilinského kraja v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.


Skočiť na hlavné menu