Otvorili sme už piate Regionálne centrum v Banskej Bystrici


Dátum: 16.11.2022

Obrázok k aktualite  Otvorili sme už piate Regionálne centrum v Banskej Bystrici
Pomáhame žiadateľom o eurofondy a dotácie šetriť čas, peniaze ako aj kopec nervov a prinášame im adresnú pomoc priamo do ich regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v Banskej Bystrici ďalšie Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom mieste komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií.

„Regionálne centrá MIRRI zriadilo v spolupráci s našimi partnermi. A práve synergia a súčinnosť partnerských inštitúcií je jedným z kľúčových atribútov, od ktorých si sľubujeme výrazne efektívnejšie čerpanie eurofondov a komfort pre prijímateľov podpory,“ povedal štátny tajomník Dušan Velič.

V Regionálnom centre v Banskej Bystrici budú na jednom mieste odborníci z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva životného prostredia, práce, pôdohospodárstva, Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Zároveň to bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.

Novootvorené Regionálne centrum sídli v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 3. Po Nitre, Trnave, Košiciach a Prešove ide už o piate otvorené poradenské centrum. V nasledujúcich týždňoch pribudnú ešte dve centrá, a to v Žiline a Trenčíne. Pomoc žiadateľom bude v Banskej Bystrici poskytovať 29 odborných pracovníkov – za MIRRI SR bude dispozícii 15 expertov na eurofondy a regionálne dotácie. Ďalší odborní poradcovia budú z ministerstva práce, ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády, ktorý je gestorom Plánu obnovy a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v neposlednom rade aj z Úradu pre verejné obstarávanie.

„Samosprávy a ďalší prijímatelia podpory z eurofondov budú mať vďaka sieti regionálnych centier MIRRI u seba doma relevantného partnera, aby čerpanie bolo úspešné a v prospech občanov. V každom krajskom meste bude pôsobiť tím profesionálov a odborníkov. Žiadatelia budú mať prístup k informáciám takpovediac z prvej ruky a bude im poskytnutý komplexný servis a poradenstvo,“ doplnil štátny tajomník Velič.

Dôležitou aktivitou regionálnych centier je aj realizácia odborných školení a seminárov. Už teraz sa žiadatelia môžu prihlásiť na tieto odborné školenia a semináre, ktoré realizujeme v našich otvorených centrách.  Zároveň sme aktívni aj v oblasti informovania. Ponúkame pravidelný prehľad pripravovaných či vyhlásených výziev alebo iných zaujímavých aktualít z Vášho kraja. Prehľad o všetkých regionálnych centrách nájdete aj na stránke eurofondy.gov.sk.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Banskobystrického kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo na Banskobystrický kraj  viac ako 166 miliónov eur na  216 projektov, vďaka čomu sme pomohli opraviť takmer 135 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo sa viac ako 72  km cyklotrás či zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 34 materských a 58 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli vytvoriť oddychovú a kultúrno-spoločenskú zónu v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane, obnovili sme turisticko-informačné prvky náučného chodníka Barborská cesta, pomohli sme zriadiť bikesharing v meste Lučenec, zrealizoval sa nákup sanitných vozidiel pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši a podobne. V rámci ochrany životného prostredia boli v kraji podporené projekty so zameraním na nákup traktora na zber separovaného odpadu v obci Budiná, rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec, výstavba koreňovej čističky odpadových vôd v obci Rakytník, zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Jelšave, zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mašková. Celkovo bolo v Banskobystrickom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 378 projektov v sume viac ako 22 miliónov eur.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Banskobystrický samosprávny kraj súčasťou programového územia Interreg Maďarsko – Slovensko. V programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 51 projektov za viac ako 13 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu