Otvorili obnovený Lesnícky náučný chodník Kysihýbel


Dátum: 21.05.2019

Obrázok k aktualite Otvorili obnovený Lesnícky náučný chodník Kysihýbel

Obnovený lesnícky náučný chodník dnes otvorili v okolí Lesníckeho arboréta Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Chodník je šesť kilometrov dlhý a má 14 zastávok venovaných prírodným, kultúrnym a lesníckym zaujímavostiam regiónu. Projekt bol zrealizovaný v rámci cezhraničného projektu TreeJoy (program Interreg SKHU), ktorý prebieha v spolupráci Národného lesníckeho centra a Univerzity v Šoproni v Maďarsku. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti prihraničných regiónov, ktoré sa v tomto projekte dosiahne rekonštrukciou arboréta na slovenskej strane a Botanickej záhrady v Maďarsku. Na obnovu arboréta bol schválený rozpočet 1,46 mil. eur, pričom 1,24 mil. eur išlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt začali realizovať v roku 2017 a ukončený má byť na jeseň tohto roku.

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici a Botanická záhrada v Šoproni sú úzko spojené s históriou lesníckeho vysokoškolského štúdia v Uhorsku. V arboréte po mnohých rokoch prebieha komplexná rekonštrukcia zameraná predovšetkým na revitalizáciu drevín, rekonštrukcie ciest, chodníkov a návštevného centra, ktoré bude poskytovať aj služby lesnej pedagogiky. Dôležitou úlohou projektu je nielen zachovanie prírodného bohatstva budúcim generáciám, ale aj zvýšenie turistického potenciálu a atraktívnosti regiónu.

Arborétum pri Banskej Štiavnici patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie aklimatizačné objekty. Bolo založené v roku 1900 na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Rozprestiera sa na výmere 7,78 hektára a v nadmorskej výške od 530 do 563 metrov. Arborétum je rozdelené do štyroch oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov.


Skočiť na hlavné menu