Otvorenie zrekonštruovanej CZŠ s MŠ sv. Juraja


Dátum: 29.09.2020

Obrázok k aktualite Otvorenie zrekonštruovanej CZŠ s MŠ sv. Juraja
V pondelok 28. 9. 2020 bola slávnostne otvorená výrazne obnovená CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove. Škola prešla komplexnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zlepšenia jej tepelno-izolačné vlastností.

Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky a oficiálnom odovzdaní školy do užívania sa zúčastnili primátor mesta Marek ČIŽMÁR, poslanci NR SR Richard RAŠI a Róbert PUCI, apoštolský administrátor Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, arcibiskup vladyka Cyril VASIĽ (zriaďovateľ školy), riaditeľ Eparchiálneho školského úradu Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach Peter ORENIČ, riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Juraja Martin UPORSKÝ, zhotoviteľ diela Jozef HORVÁT (spol. STAVIMAT, s.r.o.), stavebný dozor Miroslav Vaško a ďalší pozvaní hostia.  

Arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ v závere slávnostného otvorenia posvätil obnovenú budovu školy.

Na projekt s oficiálnym názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“ získalo  a spolufinancovalo mesto Trebišov nenávratný finančný príspevok vo výške 1.491.719 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.   


V rámci projektových aktivít sa počas 15 kalendárnych mesiacov (od júla 2019 do septembra 2020) zrealizovalo: zateplenie obvodového plášťa, oprava vonkajšej fasády, ktorá získala farebnejší a atraktívnejší vzhľad, zateplenie strechy, obnova plechovej krytiny syntetickou farbou, výmena otvorových konštrukcií a ich výplní za plastové, zasklené izolačným trojsklom. Nevyhovujúce obvodové presklenné steny spojovacej chodby boli tiež renovované. Výmena nastala aj pri dažďových žľaboch a zvodoch. Projekt riešil i odstránenie pôvodného kabrinca v plnom rozsahu a jeho rekonštrukciu. Okolo objektu vznikol okapový chodník, ktorý doposiaľ absentoval. Obnovené boli elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Nahradili sa aj pôvodné vyhrievacie telesá ústredného vykurovania a osvetlenie vo všetkých miestnostiach a triedach 1. a 2. stupňa primárneho vzdelávania.  

Touto významnou a rozsiahlou rekonštrukciou boli výrazne zlepšené podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Budova CZŠ s MŠ sv. Juraja by tak mala byť zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do energetickej triedy A1. Spotreba energie sa zníži na úroveň ultranízkoenergetických budov. 


Skočiť na hlavné menu