Osem mužov v Letanovciach má prácu vďaka miestnym poriadkovým službám


Dátum: 03.12.2018

Obrázok k aktualite Osem mužov v Letanovciach má prácu vďaka miestnym poriadkovým službám
Obec Letanovce v okrese Spišská Nová Ves má pomerne  vysoký, takmer 46% podiel občanov rómskej národnosti, ktorí len ťažko nachádzajú uplatnenie na trhu práce.  V obci preto podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Letanovce. Práve prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít umožnila realizáciu tohto projektu, ktorý okrem zabezpečenia bezpečnosti detí na ceste do a zo škôlky, dohliadania na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, priniesol prácu ôsmim miestnym občanom, z toho šiestim, ktorí pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít.
Letanovce
Členovia občianskej poriadkovej služby
Zdroj: realizátor projektu

Prijímateľ:  Obec  Letanovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  201 610,80 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   191 530,26 eur
Vlastné zdroje:  10 080,54 eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 03/2018 – 02/2021

Skočiť na hlavné menu