Operačný program Výskum a inovácie prejde zmenou, ide o piatu revíziu


Dátum: 04.07.2019

Obrázok k aktualite Operačný program Výskum a inovácie prejde zmenou, ide o piatu revíziu
Operačný program Výskum a inovácia (OP VaI) na programové obdobie 2014 – 2020 prejde zmenou. Tá je iniciovaná v súvislosti s nedočerpaním finančného záväzku (decommitment) z roku 2015, ktorý bol zaznamenaný na konci roka 2018. Ide o technickú úpravu finančného plánu OP VaI s cieľom zohľadniť zníženú alokáciu zdrojov EÚ a súvisiacich zdrojov národného spolufinancovania. Vláda na svojom rokovaní v stredu vzala v poradí piatu revíziu OP VaI na vedomie.

 K 31. decembru 2018 bolo v rámci OP VaI zaznamenané nedočerpanie finančného záväzku za rok 2015 v celkovej výške 81.451.152 eur. Z toho v rámci alokácie pre menej rozvinuté regióny vo výške 70.699.821 eur a pre rozvinutejšie regióny vo výške 10.751.331 eur. 

 "Decommitment 2018 bol zohľadnený znížením zdrojov EÚ a príslušných zdrojov spolufinancovania alokovaných na OP VaI v celkovej výške 121.450.899 eur," uviedol rezort školstva v predkladanom materiáli. V dôsledku zníženia alokácie bude znížený rozsah, respektíve nebudú realizované viaceré aktivity. Ide napríklad o modernizáciu výskumných centier a infraštruktúr v rámci výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora, podporených v rámci prechádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 a podporu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

 Rezort školstva tvrdí, že v záujme eliminácie rizika decommitmentu ďalších finančných záväzkov OP VaI, ako aj z hľadiska efektívnosti využitia administratívnych kapacít, je vhodnejšie sústrediť pozornosť na opatrenia a výzvy s vysokou alokáciou a vysokým potenciálom čerpania a obmedziť výzvy s nízkou alokáciou. "V tomto zmysle sú realizované výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít a na podporu dlhodobého strategického výskumu, ako aj pripravované výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier opatreniami s vysokým záujmom žiadateľov a dobrým potenciálom čerpania," uvádza sa v predkladanom materiáli. 

Vládny kabinet zároveň uložil ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej (nominantka SNS) povinnosť informovať Európsku komisiu (EK) o schválení zmeny OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020. 

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu