Operačný program Technická pomoc využil z eurozdrojov takmer 150 miliónov eur, čiže necelých 93 %


Dátum: 23.12.2022

Obrázok k aktualite Operačný program Technická pomoc využil z eurozdrojov takmer 150 miliónov eur,  čiže necelých 93 %

Operačný program Technická pomoc (OPTP) využil zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 30. novembru tohto roka takmer 147,5 mil. eur, teda zhruba 93 % z celkovej alokácie v objeme cez 159 mil. eur. Čerpanie európskych prostriedkov v tomto programe v porovnaní s koncom októbra vzrástlo o 1,2 mil. eur a podiel o 0,8 percentuálneho bodu. Oproti záveru minulého roka je to viac skoro o 18 mil. eur, resp. o vyše 11 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie programu zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom novembra necelých 26 mil. eur, čo je približne 92 % z 28 mil. eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v programe mali objem 153 mil. eur, čiže vyše 96 % z alokácie, platné výzvy na eurozdroje boli vo výške 183,5 mil. eur, čo o viac ako 15 % presiahlo celkovú vyčlenenú sumu. Do konca budúceho roka ostáva v programe využiť z peňazí EÚ ešte 11,6 mil. eur, teda vyše 7 % celkovej alokácie. Ak by mala byť dovtedy celá alokovaná suma využitá, čerpanie by malo dosiahnuť priemerne minimálne 895 tis. eur mesačne.

OPTP je podľa objemu finančných prostriedkov v poradí siedmy z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov v závere novembra si udržiaval prvú pozíciu. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na siedmom mieste. Riadiacim orgánom programu je od 1. októbra 2020 MIRRI, ktoré zabezpečuje jeho implementáciu. V uvedenom programe idú peniaze v dvoch programových osiach na riadenie, kontrolu a audit eurofondov a tiež na systémovú a technickú podporu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu