Operačný program Slovensko pre nové eurofondy bude mať desať sprostredkovateľských orgánov


Dátum: 03.11.2021

Obrázok k aktualite Operačný program Slovensko pre nové eurofondy bude mať desať sprostredkovateľských orgánov

Operačný program Slovensko pre prostriedky Európskej únie v novom programovom období 2021 až 2027 bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Cieľom návrhu, ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda, je zefektívnenie štruktúry subjektov zodpovedných za implementáciu Operačného programu Slovensko v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020. Počet sprostredkovateľských orgánov oproti predošlému obdobiu sa zníži približne trojnásobne. Návrh na určenie sprostredkovateľských orgánov predložila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Riadiacim orgánom Operačného programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Úlohy sprostredkovateľských orgánov budú vykonávať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Sprostredkovateľské orgány sa budú spolupodieľať na programovaní a príprave riadiacej dokumentácie na úrovni programu vo svojej pôsobnosti. Budú tiež pripravovať výzvy a písomné vyzvania, vyberať operácie a zabezpečovať implementáciu projektov (s výnimkou procesu kontroly verejného obstarávania vykonávaným Úradom pre verejné obstarávanie).

Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán bude spolupracovať s riadiacim orgánom pre Operačný program Slovensko pri vypracovaní riadiacej dokumentácie za oblasť kontroly zákaziek na základe verejného obstarávania. Zároveň bude zabezpečovať kontrolu zákaziek a tiež kontrolu zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis podľa zákona o verejnom obstarávaní, vrátane overovania hospodárnosti výdavkov z týchto zákaziek.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu