Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ takmer 2,5 mld. eur, čo je vyše 41 percent z ich celkovej alokácie


Dátum: 19.10.2021

Obrázok k aktualite Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ takmer 2,5 mld. eur, čo je vyše 41 percent z ich celkovej alokácie

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie k 30. septembru tohto roka najväčšiu sumu v objeme takmer 2,5 mld. eur. Predstavuje to zhruba 41,5 % z celkovej alokácie vyše 6 mld. eur. V programovom období 2014 až 2023. až 2020 je to podľa rozpočtu najväčší program, no na základe úrovne čerpania mu patrí siedme miesto medzi jedenástimi programami.

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo skoro 422 mil. eur, teda 41 % z plánovanej jednej miliardy eur. Zvyšných 3,5 mld. eur z peňazí EÚ, čiže 58,5 % v tomto programe je potrebné využiť najneskôr do konca roka 2023. Vyplýva to z informácií na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Riadiacim orgánom OPII je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Prostriedky EÚ v OPII boli ku koncu septembra zakontrahované v objeme 5,5 mld. eur (takmer 92 % alokácie), zazmluvnenie domáceho spolufinancovania dosiahlo zhruba 983 mil. eur (96 %). Platné výzvy na projekty zo zdrojov EÚ sú v objeme 9 mld. eur, čo je 150 % alokácie. OPII má spolu trinásť prioritných osí zameraných na projekty v doprave, informatizácii, na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ako aj na technickú pomoc.

Globálnym cieľom je podpora trvalou udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov cez rozvoj dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu