Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyčerpal zo zdrojov EÚ cez 3 miliardy eur, teda polovicu z alokácie


Dátum: 08.08.2022

Obrázok k aktualite Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyčerpal zo zdrojov EÚ cez 3 miliardy eur, teda polovicu z alokácie
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. júnu tohto roka vyše 3 mld. eur. Predstavuje to cez 50 % z ich celkovej alokácie nad 6 mld. eur. Čerpanie európskych prostriedkov v tomto programe od konca minulého roka vzrástlo takmer o 309 mil. eur, resp. zhruba o 11,5 % a miera o 5 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Po zohľadnení novej európskej legislatívy čerpanie európskych prostriedkov v OPII koncom júna predstavovalo približne 3,38 mld. eur a úroveň vyše 56 %. Podľa tohto porovnania využívanie eurozdrojov od konca vlaňajška vzrástlo takmer o 680 mil. eur alebo o 25 % a podiel o vyše 11 percentuálnych bodov. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu dosiahlo skoro 530 mil. eur, teda cez 51,5 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v OPII dosiahli v polovici roka objem takmer 6 mld eur, čo je skoro 99,5 % alokácie, platné výzvy na projekty zo zdrojov EÚ boli vo výške približne 9,56 mld. eur, čiže necelých 160 % alokácie. Európske peniaze z obdobia rokov 2014 až 2020 je možné dočerpať do konca roka 2023.

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov je na ôsmom mieste. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na štvrtej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. V rámci OPII idú europeniaze a domáce spolufinancovanie na projekty na rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie prostriedky sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu