OpenData o eurofondoch = pomôžte nám vydefinovať dáta, o ktoré máte záujem


Dátum: 28.01.2016

Obrázok k aktualite OpenData o eurofondoch = pomôžte nám vydefinovať dáta, o ktoré máte záujem
Jeden z princípov, ktorý sa snažíme v rámci ITMS2014+ uplatňovať, je poskytovanie zaujímavých informácií a dát verejnosti o eurofondoch v rámci programového obdobia 2014 - 2020.
 
Určité informácie a dáta už zverejňujeme ako napr. plánované a vyhlásené výzvy. V dohľadnej dobe k nim pribudnú informácie o schválených a neschválených žiadostiach o finančný príspevok a konkrétnych podporených projektoch.
 
Ďalším rozmerom je poskytovanie dát v strojovo-spracovatelnej podobe a v otvorených štandardných formátoch. Takéto dáta je možné následne použiť a vytvárať ďalšie zaujímavé aplikácie, analýzy, štatistiky a pod. 
 
Aktuálne sa vedie dialóg s odbornou verejnosťou k problematike poskytovania takýchto dát z ITMS2014+. V prípade, že máte postrehy, nápady, požiadavky na dáta a údaje, ktoré by vás zaujímali z oblasti používania eurofondov, tak sa zapojte do dialógu!!!
 
Vopred ďakujeme za vaše podnety a príspevky.

Skočiť na hlavné menu