Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)


Dátum: 11.12.2020

Obrázok k aktualite Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
Myjava_SVP_L549_1
Názov: Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zlepšenie biodiverzity na vodnom toku Myjava prostredníctvom odstránenia vybudovanej priečnej stavby (rkm 26,500) a vybudovania celokorytového zdrsneného sklzu – biokoridora. Prínosom projektu je zlepšenie migračných pomerov pre druhy rýb mrenového rybieho pásma (mreny, podustvy, nostále, kolky, hrúzy bieloplutve, bolene) a súčasne zabezpečenie spojitosti vodného toku v úseku medzi rkm 23,800 a rkm 41,200 o dĺžke 17,4 km. Odstraňovanie ďalších bariér na toku bude v nasledujúcom období pokračovať v previazanosti na tento projekt.
 
Prijímateľ:  SVP, š. p.
Celkové oprávnené náklady projektu:  60 624,50 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   60 624,50 EUR
Vlastné zdroje:   0,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 10/2014 - 10/2019 (61 mesiacov)
 
 

Skočiť na hlavné menu