OP Integrovaná infraštruktúra má do konca roka využiť zo zdrojov EÚ vyše 1 mld. eur


Dátum: 25.07.2018

Obrázok k aktualite OP Integrovaná infraštruktúra má do konca roka využiť zo zdrojov EÚ vyše 1 mld. eur
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) by mal do konca tohto roka vyčerpať zo zdrojov Európskej únie 1,078 mld. eur. Predstavovalo by to 27,3 % z alokácie 3,949 mld. eur. Kontrahovanie finančných prostriedkov EÚ v uvedenom programe má k 31.decembru 2018 dosiahnuť 2,024 mld. eur, čiže 51,26 % zo záväzku. Vyplýva to zo záväzného plánu Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré ho ako riadiaci orgán operačného programu na základe nariadenia vlády už predložilo Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
 
"Toto je konzervatívne nastavený plán, ktorý má ešte vyšší potenciál,"
informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Z peňazí EÚ bolo v OPII k polovici júla vyčerpaných
748,41 mil. eur, teda 18,95 % alokácie. Znamená to priebežné plnenie záväzného plánu do konca roka na 69 %. Kontrahovanie európskych peňazí dosiahlo 1,683 mld. eur, čo je 42,63 % alokácie. Zo záväzného plánu to predstavuje 83 %. "Myslíme si, že dynamika zazmluvnenia je primerane vysoká," uviedla Ducká.
 
V OPII sa implementujú najmä veľké, technicky náročné infraštruktúrne projekty nad 75 mil. eur. Ich predloženiu na schválenie v Európskej komisii, ako aj zazmluvneniu a čerpaniu predchádza veľmi zložitý proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok. "Ide naozaj o niekoľkomesačnú až viacročnú prácu prijímateľa a riadiaceho orgánu.
Projekt musí navyše získať aj nezávislé posúdenia od technických expertov EÚ JASPERS," upozornila Ducká. Až následne sa projekt predkladá na Európsku komisiu, pričom súbežne s týmto procesom prebieha samotná výstavba. "Faktúry (čerpanie) sa potom preplácajú spätne po zazmluvnení projektu," poznamenala hovorkyňa.
 
Napríklad, v posledných dňoch boli zazmluvnené a predložené na schválenie na EK projekty rozostavaných úsekov diaľnic D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, ako aj na nákup elektrických regionálnych vlakov. "V najbližších dvoch týždňoch očakávame nárast v čerpaní o viac ako 100 mil. eur," poznamenala Ducká.
 
V prioritnej osi operačného programu zameranej na modernizáciu železničnej infraštruktúry (v rámci transeurópskej siete TEN-T Core) a obnovu mobilných prostriedkov bolo ku koncu júna vyčerpaných zo zdrojov EÚ 43,41 mil. eur. Je to 5,98 % z alokácie 725,84 mil. eur. Ide zatiaľ o jednu z najmenej využívaných osí v OPII.
 
"Minulý týždeň bol zazmluvnený projekt nákupu elektrických vlakov (preplatia sa prvé faktúry) a pripravuje sa žiadosť na jeden z najväčších železničných projektov v histórii Slovenska vôbec,"
priblížila Ducká. Ide o modernizáciu traťového úseku Púchov - Považská Teplá, na ktorom už bolo prestavaných vyše 100 mil. eur. "Hneď po zazmluvnení teda rýchlo porastie čerpanie v tejto prioritnej osi,"
ubezpečila hovorkyňa.


Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu