Online seminár k výzve s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania


Dátum: 08.06.2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01. Všetky potrebné informácie, text výzvy spolu s prílohami nájdete na stránke ministerstva školstva po kliknutí na tento odkaz.

V súvislosti s vyhlásením výzvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje online informačný webinár pre potenciálnych žiadateľov. Informačný webinár sa bude konať dňa 8. júna 2021 prostredníctvom aplikácie Webex. Na účasť na informačnom webinári je potrebné sa registrovať, prihlasovanie je otvorené dňom vyhlásenia výzvy.

Pozvánku na informačný seminár nájdete po kliknutí na tento odkaz - pozvánka na informačný seminár.

Link na online prihlasovací formulár je dostupný po kliknutí na tento odkaz -  prihlasovací formulár

Otázky súvisiace s predkladaním Žiadostí o NFP v rámci výzvy Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je možné predkladať vopred prostredníctvom Formuláru otázok v termíne do 4. júna 2021.

Otázky budú zodpovedané v rámci diskusie na informačnom webinári.

Formulár otázok je dostupný po kliknutí na tento odkaz - formulár otázok 


Skočiť na hlavné menu