Online seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby


Dátum: 19.07.2021

Obrázok k aktualite Online seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pozýva potenciálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve Podpora opatrovateľskej služby II. Jej cieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby na predchádzanie umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská s tým, že záujemcovia majú možnosť predkladať projekty od 26. júla do 31. augusta.

Seminár sa uskutoční v pondelok (19. 7.) od 9.30 h formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia. Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb vrátane tých z Bratislavského samosprávneho kraja.

"Podporujeme lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby z pohodlia domova s ohľadom na stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a podpory komunitných foriem. Vychádzame z predpokladu, že poskytované sociálne služby môžu byť pre klientov o to príjemnejšie, o čo viac v známom prostredí ostávajú. Aby mali šancu získať podporu kvalitné projekty, pomôžeme žiadateľom s prípravou podkladov, a to prostredníctvom online seminára," priblížil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Slovenská republika podľa Rovenskej vďaka ministerstvu práce vedie rebríček čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci krajín Európskej únie. "Ministerstvo vyjednalo na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur v rámci iniciatívy REACT-EU. Vďaka tomu je možné celý projekt financovať z eurofondov," skonštatovala Rovenská. Podpora opatrovateľskej služby II plynule nadväzuje na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018. Žiadatelia, ktorí už čerpali finančné prostriedky, si budú môcť uplatniť výdavky aj spätne, a to od ukončenia podpory, ktorá sa začala v roku 2018.

Podpora opatrovateľskej služby II má prispieť k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu