On-line informačný seminár pre žiadateľov k výzve „Dostupné bývanie s prvkami housing first“


Dátum: 03.03.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu ľudí bez domova pri zmene ich sociálnej situácie a pomoci ich začlenenia sa do spoločnosti, „Dostupné bývanie s prvkami housing first“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft
Teams.

Termín konania: 3. marec 2021 o 9:30 hod

Na účasť na informačnom seminár nie je potrebná registrácia. Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom seminára na webovom sídle www.employment.gov.sk.

Informujeme Vás, že z realizácie informačného seminára bude vyhotovený záznam, ktorý bude slúžiť
len pre účely poskytovateľa, záznam nebude distribuovaný tretím osobám.

PROGRAM
9.30 – 9.35 Otvorenie informačného seminára
9.35 – 12.00 Výzva / Oprávnené výdavky a ich preukazovanie / Monitoring projektu / Od tvorby ŽoNFP po vydanie rozhodnutia / Riadiaca dokumentácia
11.00 Diskusia


Skočiť na hlavné menu