On-line informačný seminár k výzvam OPII/MH/DP/2020/9.5-28, OPII/MH/DP/2020/10.3-29


Dátum: 30.04.2020

Obrázok k aktualite On-line informačný seminár k výzvam OPII/MH/DP/2020/9.5-28, OPII/MH/DP/2020/10.3-29

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/9.5-28) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/10.3-29).

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky sa informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams.  Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia. Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk .

 

Termín konania:  30. apríla 2020 o 9,30 hod.

PREZENTÁCIA


Skočiť na hlavné menu