Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na poliach


Dátum: 18.10.2021

Obrázok k aktualite Odvodňovacie kanály budú po novom prispievať k zvýšeniu zásob vody na poliach

Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú na Slovensku novú funkciu. Budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 kilometrov v odvodňovacích sústavách. Na tento projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov eur, vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Informovala o tom v pondelok kancelária agroministra Samuela Vlčana.

Súčasťou projektu je aj adaptácia dvoch odvodňovacích sústav s čerpacími stanicami, aby zabránili podmáčaniu pôd a zároveň aby slúžili na zavodňovanie krajiny v čase sucha. „Pred pár desiatkami rokov štát vybudoval sieť kanálov, aby sme odvodnili mokrade a vysušenú pôdu sme využili na poľnohospodársku produkciu. Dnes nás klimatická zmena mobilizuje zadržiavať vodu v krajine. Sama sa tam však nevráti, preto bude mať projekt revitalizácie odvodňovacích sústav dvojakú funkciu, a to ochranu poľnohospodárskej pôdy pred povodňami a suchom. Kanál bude delený systémom prehrádzok tak, aby spomaľovali tok vody a podporovali jej vsakovanie do podložia,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

V rámci projektu realizáciou vodozádržných opatrení dokáže agrorezort zvýšiť kapacitu dotknutých úsekov krajiny zhruba o 5 miliónov metrov kubických, ktorá následne umožní zlepšiť zásoby a disponibilitu pôdnych a podzemných vôd zhruba od 15 do 25 miliónov metrov kubických každý rok. „Realizáciou ďalších opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine, ako sú hradenie eróznych rýh, hradenie údolníc, zmena manažmentu dažďovej vody na lesných a poľných cestách atď., chceme zvýšiť do roku 2030 každoročné zásoby a disponibilitu vodných zdrojov v lesopoľnohospodárskej krajine o ďalších minimálne 250 miliónov metrov kubických vody. Potenciál zadržiavania dažďovej vody na Slovensku je veľký a agrorezort v tom bude aktívny," doplnila kancelária agroministra Samuela Vlčana.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu