ODRAZOVÝ MOSTÍK DO ONLINE SVETA BUDE ONLINE


Dátum: 23.04.2021

Obrázok k aktualite ODRAZOVÝ MOSTÍK DO ONLINE SVETA BUDE ONLINE
ODRAZOVÝ MOSTÍK DO ONLINE SVETA BUDE ONLINE
junior

AMAVET, organizátor jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET, vás pozýva na online finále 16. ročníka.

Na základe hodnotenia v I. kole súťaže postúpilo do celoslovenského finále 61 projektov. Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT odprezentujú ich autori, žiaci základných a stredných škôl, počas videokonferencie, vysielanej naživo 23.  a 24. apríla 2021. V piatok je začiatok o 10.00 h a v sobotu o 9:00 h.
Novou témou, ktorej sa súťažiaci v tomto ročníku súťaže venovali, bolo online vzdelávanie.
Peter Bagin, žiak ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87/34, Dubnica nad Váhom bude prezentovať projekt „Unikni s Danielom Hevierom.“ Ako sám opisuje „Cieľom môjho projektu je poukázať na to, že deti sa môžu učiť aj inými, atraktívnymi formami vyučovania, ktoré ich motivujú a podnecujú k aktivite. Zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že veľa detí sa hrá rád počítačové hry aj vo forme únikových hier. Tak prečo nevytvoriť únikovú hru, ktorou sa nebudeme len hrať, ale budeme sa ňou aj vzdelávať? Aj takto si žiaci môžu vytvoriť lepší vzťah k predmetu, o ktorom úniková hra je, nehovoriac o tom, že sa zlepšia aj v prospechu a bude ich Slovenský jazyk baviť.“
Ďalším projektom, zameraným na cestovanie, je web ssofokles.sk. Jeho autorka Sofia Vrabková predstavuje projekt takto: „Cestovateľský blog Ssofokles obsahuje rebríčky, kvízy a tipy na výlety, ktoré ohromia každého cestovateľa.  Nájdete tam tipy na miesta v Európe, Afrike, Amerike, Ázii, ale hlavne na Slovensku. Propagácia turizmu na Slovensku bola jedným z cieľov tohto blogu. Avšak okrem cestovania rieši blog aj otázky udržateľnosti. Sú tam články, ktoré radia ako byť viac eko-friendly a obsahujú informácie o projektoch, ktoré môžu zlepšiť aktuálnu situáciu v súvislosti s klimatickou krízou.“
Nad súťažou prijal záštitu Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Ďalší vzácni hostia, ktorí privítajú finalistov súťaže
Peter Bíro, generálny riaditeľ SK-NIC, a.s.
Milan Ištván, prezident Partnerstvá pre prosperitu
Ľuboš Demovič, predseda hodnotiacej komisie
Jozef Ristvej, predseda AMAVET
 
Členovia hodnotiacej komisie
Andrea Cox (digiQ – podpora digitálneho občianstva, ochranu ľudských práv online a bezpečný internet)
Katarína Touquet Jaremová (Zastúpenie Európskej komisie v SR - Digital Leader)
Peter Paulis (min60 s.r.o. - CEO & CTO - tvorba mobilných riešení)
Miroslav Meňhert (Copywriter MNHRT.SK)
Lukáš Procháska (AMAVET)
Jakub Otčenáš (Diorama, Managing Partner)
Ľuboš Demovič (Zones.sk)
Milan Bardún (MILAN BEZ MAPY, TRAVEL BLOG)
Peter Pištek (KInIT - Kempelenov inštitút inteligentných technológií)
Marek Dlugoš, (SpotMe - platforma pre podujatia, Customer Success Manager)
Jakub Kšiňan, (freelancer)
Finále súťaže JUNIOR INTERNET sa uskutoční 23. a 24. apríla 2021. Konferenciu bude možné sledovať naživo už 23. 4. 2021 od 10:00 na tomto odkaze https://www.juniorinternet.sk/nazivo/
Súťažnú konferenciu Junior Internet finančne podporili SK-NIC, a.s., WebSupport, s.r.o. a Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.
 
Kontakt pre médiá:
Dávid Richter, riaditeľ súťaže Junior Internet AMAVET, richter@amavet.sk,  +421 948 345 177
Ján Nemec, manažér pre komunikáciu AMAVET, nemec@amavet.sk, +421 903 719 244
__________________________________________________________________________________
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 30 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.
Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.
AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.
Viac na www.amavet.sk.
 
 
Skočiť na hlavné menu