Odovzdali sme ceny víťazom jarného RoadTripu 2023


Dátum: 26.06.2023

Obrázok k aktualite Odovzdali sme ceny víťazom jarného RoadTripu 2023
V piatok sme odovzdali ceny víťazom jarného RoadTripu 2023. Cieľom Jarného RoadTripu 2023 bolo priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne..
 
Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bola aj atraktívna súťaž. Študenti dostali za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014- 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa mala obsahovať operačný program, v rámci ktorého bol projekt realizovaný, rozpočet projektu aj skutočne vyčerpané finančné prostriedky a fotodokumentáciu. Súčasťou správy mal byť aj cieľ projektu a najmä jeho prínos z hľadiska študentov.

Prvé miesto získal projekt tímu tretiakov Adam Durec, Tomáš Genčúr  a Mike Ďatko z Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči :Revitalizácia prírodno-ekologického centra Žabia cesta.
lev1

Na druhom mieste sa umiestnil projekt tímu Barbora Bulková ,Olívia Lichvárová a Emma Soroková z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni: Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Tretie miesto získal projekt tímu Jiří Hrešan, Vladimír Sklenár a Boris Gross z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni: Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa 
SL

Pre víťazov súťaže boli pripravené mimoriadne atraktívne ceny rozdelené do dvoch kategórií:

Pre školy:
 
1. cena ŠKOLA- 3x dataprojektor, 3x notebook
2. cena ŠKOLA -  2x dataprojektor, 2x notebook
3. cena ŠKOLA  -  1x dataprojektor, 1x notebook
 
Pre každého člena víťazného tímu:
1. cena - herný notebook
2. cena - elektrická kolobežka
3. cena - outdoorová kamera


 

Skočiť na hlavné menu