ODBORNÝ SEMINÁR „ZJEDNOTENÉ PRAVIDLÁ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V RÁMCI ZÁKAZIEK Z EŠIF“


Dátum: 06.09.2021

Informačno-poradenské centrum TTSK Vás pozýva na seminár s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom s názvom „Zjednotené pravidlá verejného obstarávania v rámci zákaziek z EŠIF“

Cieľom seminára je prezentácia základných informácií v rámci Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, prezentácia zmien v metodických pokynoch CKO a noviniek v pripravovanej novele Zákona o verejnom obstarávaní.

Seminár sa uskutoční 06.09.2021 o 8:30 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti je potrebné sa na seminár registrovať cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete v POZVÁNKE po kliknutí na tento odkaz.


Skočiť na hlavné menu