Odborný seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“ v Trnave


Dátum: 01.10.2019

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. septembra 2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu