Odborníci začali diskusiu o novej Partnerskej dohode i operačných programoch


Dátum: 06.02.2019

Obrázok k aktualite Odborníci začali diskusiu o novej Partnerskej dohode i operačných programoch
Odborníci z praxe, ktorí sa venujú oblasti európskych fondov, začali diskutovať o novej Partnerskej dohode SR, ako aj o operačných programoch na roky 2021 – 2027. Včera po prvýkrát zasadala pracovná komisia pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, ktorá sa venovala nastaveniu budúceho eurofondového programového obdobia.
 
„Je nevyhnutné, aby sme do negociácií s Európskou komisiou vstupovali dobre pripravení. Potrebujeme mať nachystané dostatočné a kvalitné argumenty, ktorými budeme vedieť presvedčiť Európsku komisiu o vhodnom výbere priorít, ktoré chceme financovať z fondov politiky súdržnosti EÚ v budúcom programovom období“, zdôraznil vicepremiér Richard Raši na prvom zasadnutí pracovnej komisie.
 
Komisia je poradným, odborným a iniciačným orgánom podpredsedu vlády SR pre politiku súdržnosti a jej implementácie na Slovensku v rokoch 2021 – 2027. Odborníci, ktorí sú jej členmi, sa budú podieľať na príprave hlavných strategických a programových dokumentov Slovenska, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli využívať eurofondy aj naďalej. „Verím, že činnosť tohto pracovného tímu napomôže pripraviť podmienky pre efektívne využitie prostriedkov z fondov EÚ po roku 2020,“ dodala generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková.
 
Podľa návrhu EK by mal finančný balík pre Slovensko v nasledujúcom období dosiahnuť sumu 13,3 miliardy eur v bežných cenách, čo je druhá najvyššia suma na obyvateľa v rámci krajín, ktoré môžu čerpať štrukturálne fondy. Je to však menej, ako môže Slovensko čerpať v súčasnosti. Práve preto sa musíme zamerať na tie investičné potreby, ktoré povedú k efektívnemu a úspešnému čerpaniu eurofondov, čo následne zvýši rast, zamestnanosť, ako aj zníži regionálne rozdiely. Prostriedky z Európskej únie budú aj v rokoch 2021 až 2027 tvoriť u nás veľkú časť verejných investícií.
 
 
Skočiť na hlavné menu