Odborná konferencia k národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku


07.09.2021
Obrázok k akcií Odborná konferencia k národnému projektu  Rodová rovnosť na pracovisku

Odborná konferencia k národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku
 
Kedy:    7. septembra 2021, 9:00 hod.
Kde:      Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

 

Téma a program

Cieľom odbornej konferencie je predstavenie národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý vznikol ako reakcia na aktuálnu potrebu a zároveň spoločensky významnú tému.

Budeme reflektovať pripravenosť slovenského pracovného trhu na zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života  a zavedenie systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.

V rámci zaujímavých prezentácií zaznejú aj aktuálne príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie.

Súčasťou konferencie bude panelová diskusia so zaujímavými hostkami a hosťami s rôznymi pohľadmi na riešenie a aplikačnú prax problematiky.

Program konferencie Rodová rovnosť na pracovisku

 

Komu je konferencia určená

Pozvaných je 150 účastníkov z veľkých, stredných i menších slovenských zamestnávateľov, odborových organizácií či neziskového sektora, ktoré sa venujú problematike rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.


Skočiť na hlavné menu