Od Zvolena po Kriváň sa cestuje rýchlejšie aj bezpečnejšie


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite     Od Zvolena  po Kriváň sa cestuje rýchlejšie aj bezpečnejšie
Obyvateľom Zvolenskej Slatiny, Vígľaša a Pstruše, cez ktoré prechádzala pôvodná cesta I. triedy, po ktorej za 24 hodín prešlo 15 tisíc  vozidiel, sa konečne uľavilo.  Vďaka novovybudovanému osem kilometrovému úseku  rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša sa  výrazne znížila prašnosť, hluk aj  environmentálne zaťaženie v týchto obciach. Vodičov zasa potešili časové úspory, ale aj palivové a finančné úspory. 

„Som veľmi rád, že novopostavené úseky pribúdajú aj na rýchlostnej ceste R2. Nová cesta nadväzuje na už hotový rýchlostný obchvat Detvy, spolu to predstavuje 20 kilometrov rýchlej a bezpečnej cesty. Kvalitné cestné spojenie medzi Zvolenom a Košicami patrí medzi naše priority. V závislosti od finančných možností chceme začať stavať úseky pri Mýtnej a pri Košiciach. Dôležité bude tiež rozhodnutie o trasovaní obchvatu Zvolena“, povedal pri slávnostnom otvorení novej cesty minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
r2
 
Úsek medzi Zvolenom a Pstrušou je dlhý presne 7,85 kilometra a nachádza sa na ňom sedem mostov a jedna mimoúrovňová križovatka vo Zvolenskej
 
 
Slatine.  Podľa odhadov by v roku 2030 malo po rýchlostnej ceste prechádzať 16,5 tisíc áut denne
Stavba rýchlostnej cesty bola spolufinancovaná z fondov Európskej únie v rámci dvoch programových období (Operačný program Doprava a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra).  Celkovo bolo zo zdrojov EÚ na projekt investovaných viac ako 44 miliónov eur.  Projekt má aj ďalšiu pridanú hodnotu: „Netreba zabúdať ani na ekonomicko-hospodársky aspekt. Juh stredného Slovenska sa stane po dobudovaní tejto rýchlostnej cesty dostupnejší pre potenciálnych investorov, čím sa reálne priblížime k znižovaniu regionálnych rozdielov,“ dodal minister Arpád Érsek.
r21
Projekt: R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza
Operačný program: INGETROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Základné informácie o projekte:
Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša je spojený s plánovaným susedným úsekom R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Projekt končí v 7,8 km pred plánovanou križovatkou Pstruša, ktorá je súčasťou susedného úseku R2 Pstruša –
 
 
Kriváň. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Na začiatku úseku, vo Zvolene východ, rýchlostná cesta R2 bude pripojená na cestu I/50 križovatkou cez privádzač dĺžky 1 300 m. Privádzač sa pripája na cestu I/50 kruhovým objazdom. Na úseku bude 6 mostov s celkovou dĺžkou 839,7 m a jeden most nad R2 dĺžka 60,5m.
 
Prijímateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Celkové oprávnené náklady projektu:  51 238 926,32 € bez DPH
 Z toho zdroj EÚ:  37 460 010,44 € bez DPH
Z toho zdroj ŠR:     6 610 590,08 € bez DPH
Z toho vlastné zdroje prijímateľa:  7 168 325,80 € bez DPH
Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja
Deň účinnosti zmluvy o NFP: 11.05.2016
Informácie aj na : https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/show?id=6

Skočiť na hlavné menu