Ochranné opatrenia proti povodni na rieke Slatina obci pomôžu, tvrdí starostka


Dátum: 02.03.2021

Obrázok k aktualite Ochranné opatrenia proti povodni na rieke Slatina obci pomôžu, tvrdí starostka
Ak sa ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina podarí uskutočniť, určite splnia účel, tvrdí to starostka obce Zvolenská Slatina Mária Klimentová. „Najmä na uliciach Pod hájom a Slovenského národného povstania. Pri dvoch povodniach v minulom roku sa ukázalo, že ochrana pozdĺž rieky Slatina a prítoku Rybný potok by zabránila ich vylievaniu na okolité pozemky a komunikácie,“ dodala.


Oznámenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie uvádza, že Slovenský vodohospodársky podnik plánuje vo Zvolenskej Slatine vybudovať protipovodňové opatrenia na rieke Slatina. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 709.237 eur bez DPH. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie. „O pripravovanom projekte máme vedomosť, nie je nám však známe, či naozaj dôjde aj k jeho uskutočneniu,“ zhrnula starostka obce.

Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka.

Ako spomenula starostka, obec je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. „Vlani sme mali dvakrát, v júni a v októbri, vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Všetky tieto toky boli na niektorých miestach vyliate z koryta,“ doplnila s tým, že najhoršia povodeň bola v roku 2010, keď bol zaliaty celý stred obce vrátane okolitých domov. „Pri tejto povodni boli spôsobené najväčšie škody na majetku,“ podotkla a poznamenala, že takmer každý rok sa povodne opakujú, niekedy aj dvakrát v roku. „Po dvoch vlaňajších povodniach bolo vyčistené koryto rieky Slatina od nánosov a drevín a aj Slatinský potok. Obávam sa však, že pri prívalových dažďoch to nebude stačiť a povodni sa nevyhneme ani v budúcnosti,“ ukončila Klimentová.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu