OCENENÁ INOVATÍVNA SLUŽBA PRI ZÁCHRANE PACIENTA


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite OCENENÁ INOVATÍVNA SLUŽBA PRI ZÁCHRANE PACIENTA
Spoločnosť STEMI Global, s. r. o., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Spoločnosť v rámci projektu rozvinula a uviedla na trh svoju inovatívnu komunikačnú technológiu STEMI založenú na moderných IT riešeniach zefektívňujúcich diagnostické postupy a interaktívne komunikačné prepojenie profesionálnych zdravotníkov v akútnych prípadoch. Pomocou smartfónov, mobilného internetu a servera umožňuje nová technológia okamžitú hlasovú aj obrazovú komunikáciu záchranára v teréne so špecialistom kardiológom v kardiocentre, či neurológom v centre manažmentu cievnej mozgovej príhody. Záchranár na mieste u pacienta s podozrením na infarkt nahrá EKG a jeho obraz pomocou smartfónu doručí kardiológovi, ktorý na diaľku potvrdí, resp. vyvráti diagnózu infarktu myokardu. V prípade potvrdenia diagnózy je pacient okamžite transportovaný za účelom zákroku do vzdialeného kardiocentra bez zbytočných zastávok a potreby ďalšej diagnostiky v lokálnej nemocnici. Rovnako pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu je neurologickému centru doručená kartička s údajmi o čase výskytu príhody a klinickom stave pacienta. Po vzájomnej konzultácii zdravotníkov a potvrdení podozrenia je pacient transportovaný do najbližšieho centra pripraveného poskytnúť nevyhnutnú diagnostiku a liečbu.  Predmetom inovácií produktu bol okrem dobudovania spomínaných diagnostických modulov aj komplexný redizajn aplikácie, zvýšenie kapacity a stability systému a vytvorenie webovej štatisticko-analytickej nadstavby určenej pre regionálny manažment týchto prípadov. V súčasnosti je komunikačná platforma rozšírená o nové moduly určené pre manažment vážnych zranení (Trauma), či akútne prípady s podozrením na infekciu COVID19. V dôsledku celospoločenského dopadu bolo toto riešenie na Slovensku vyhodnotené ako „IT produkt roka 2018“ (IT Gala v spolupráci s časopisom PC Revue) a ako jedno z „Top10 telemedicínskych riešení v Európe v roku 2020“ (Americký časopis HealthCare Tech Outlook). Dnes túto technológiu využíva viac ako 300 posádok zdravotnej záchrannej služby, 7 kardiocentier a približne 50 nemocníc na Slovensku. V roku 2020 sa prostredníctvom STEMI realizovalo takmer 10 tisíc žiadostí o konzultáciu medzi záchranármi v teréne a lekármi-špecialistami v nemocniciach.
  • názov projektu: INOVATÍVNA KOMUNIKAČNÁ TECHNOLÓGIA PRE ZDRAVOTNÍKOV
  • prijímateľ: STEMI Global, s. r. o.
  • nenávratný finančných príspevok: 59 189,08 Eur
  • miesto realizácie: Košice
  • doba realizácie projektu: 05/2018 – 11/2019
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Príklady funkcií 

Funkcia TA (Thrombolysis Alert) upozorní na prekročenie odporúčaných časových intervalov v prípade srdcového infarktu.
 
 Funkacia TA
 Funkcia Mapy a ETA informuje o polohe sanitky na mape a jej odhadovanom čase príchodu
Funkacia ETA

Notifikačný systém záchranára informuje záchranára, či bol odoslaný prípad v nemocničnom centre doručený a prečítaný.
EKG transfer animation


Skočiť na hlavné menu