Obyvatelia aj návštevníci slovensko-českého prihraničia sa môžu tešiť na ďalšie cestné prepojenia, cyklocesty a turistické chodníky


Dátum: 26.07.2018

Obrázok k aktualite Obyvatelia aj návštevníci slovensko-českého prihraničia sa môžu tešiť na ďalšie cestné prepojenia, cyklocesty a turistické chodníky
  • V slovensko-českom prihraničí pribudne takmer 57 km nových alebo zrekonštruovaných  cyklistických a turistických chodníkov
  • Popri cyklocestách, turistických a náučných chodníkov bude rekonštruovaných alebo zrenovovaných takmer 25 km ciest II. a III. triedy
  • Celkovo bolo predložených 32 projektových žiadostí za viac ako 35 miliónov eur. 
V rámci 5. zasadnutia monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská  republika – Česká republika, ktorý sa konal 25. a 26. júna v Žiline sa rozhodovalo o podpore projektov zameraných na vybudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne. Z 32 predložených projektových žiadostí bolo schválených 16 projektov za takmer 17 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

V prihraničných regiónoch Slovenskej i Českej republiky sa nachádza veľké množstvo zaujímavých prírodných a kultúrnych objektov. Lepšej dostupnosti týchto miest majú napomôcť práve projekty zamerané budovanie a renovovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov. Prostredníctvom schválených projektov sa turisti i miestni môžu tešiť na výstavbu cyklistických komunikácií za účelom posilnenia cykloturistiky a zlepšenia prístupu jednotlivých kultúrnych a prírodných pamiatok, nové i rekonštruované turistické chodníky. 

Medzi podporenými projektami je aj projekt zameraný na „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ v tesnej blízkosti česko-slovenskej hranice. Vybudovaná cesta sprístupní kultúrnu pamiatku Kuželovský mlyn, kde bude taktiež umiestnená tabuľa propagujúca prírodné a kultúrne dedičstvo Myjavska a Horňácka. Na slovenskej strane bude rekonštruovaná cesta pri štátnej hranici. K rozvoju cestovného ruchu dôjde aj prostredníctvom výstavby úseku medzinárodnej cyklocesty Beblava v rámci projektu „Na kole blíže k lázním“. Bicykle sú nielen zdravou a jednoduchšou náhradou osobnej prepravy, ale ľudia po nich čoraz viac siahajú ako po forme aktívneho oddychu. Cyklistom tak pribudnú dva nové úseky cyklocesty v celkovej dĺžke 2,06 km a tri úseky rekonštruovaných cyklociest v meste a okolí Valašských Klobouku na českej strane – na slovenskej strane dôjde k vybudovaniu 1,81 km novej cyklocesty v obci Trenčianska Teplá. Najväčšie vrcholy pohoria Bielych Karpát (Veľkej Javoriny) sprístupní  prostredníctvom vybudovania cyklotrasy údolím Vrzávky a rekonštrukciou Javorinskej cesty projekt „Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli“. Návštevníci pri objavovaní prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej oblasti si budú môcť oddýchnu na tzv. odpočinkových miestach s lavičkami a taktiež využiť stojany na bicykle. 
 
Výzva sa stretla s veľkým záujmov žiadateľov z radov miest, obcí a krajov. Aj preto plánuje Riadiaci orgán pripraviť aj ďalšiu výzvu s týmto zameraním. Oprávnenými aktivitami výzvy zameranej na výstavbu cyklociest bude budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov a zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest. Oprávnenými žiadateľmi, ktorí môžu predkladať svoje projekty sú štát, mestá, obce, mimovládne neziskové organizácie a organizácie cestovného ruchu. Potenciálni žiadatelia budú mať možnosť svoje projektové zámery konzultovať na regionálnych kontaktných miestach, ale aj priamo na Spoločnom technickom sekretariáte v Bratislave.
 
Skočiť na hlavné menu