Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany


Dátum: 14.03.2019

Obrázok k aktualite Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany
ripnany1ripnany2
Názov: Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany
 
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3) čím sa znížilo množstvo BRO, ktorý bol v minulosti odvážaný na skládku KO. Prínosom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie. Zvolený spôsob nakladania s BRO má pozitívny vplyv na životné prostredie, na ekonomické zaťaženie obce a pôvodcov odpadu čo prináša značné finančné úspory. Náklady na spracovanie 1 tony biologických odpadov pri domácom kompostovaní sú ako pre obyvateľov aj pre samotnú obec nulové. Ďalším prínosom je úspora finančných prostriedkov za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, používaných pri skrášľovaní obce, výsadbe a udržiavaní verejnej zelene v obci, pestovaní v záhradách alebo v domácnostiach.
 
Prijímateľ:  Obec Veľké Ripňany
Celkové oprávnené náklady projektu:  86 160,42
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   81 852,40
Vlastné zdroje:   4 308,02
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: (09 – 12/2018) 4 mesiace
ripnany
Skočiť na hlavné menu