Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko
Názov: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko
Krátky popis: Cieľom projektu bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov 10 obcí Trenčianskeho kraja: Brezolupy, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Otrhánky, Pravotice, Prusy a Ruskovce.
 
 
Prijímateľ:  Združenie obcí Bánovecko
Celkové oprávnené náklady projektu:  136 440,00€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   129 618,00€
Vlastné zdroje:   6 822,00€
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08 – 11/2018 (4 mesiace)

Banovecko_1
Skočiť na hlavné menu