Obnovená zbrojnica v Liptovskej Ondrašovej poslúži na umiestnenie hasičskej techniky


Dátum: 24.07.2021

Obrázok k aktualite Obnovená zbrojnica v  Liptovskej Ondrašovej poslúži na umiestnenie hasičskej techniky
Mesto Nové Zámky plánuje výstavbu zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Andovskej ulici. Financovanie výstavby chce radnica zabezpečiť získaním štátnej dotácie či nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie. „Investičný zámer prispeje k naplneniu špecifického cieľa Zvýšenie kvality a kapacity pobytových sociálnych služieb Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2021 – 2027,“ skonštatovali mestskí poslanci, ktorí zámer výstavby odsúhlasili.

Zariadenie pre seniorov počíta s kapacitou do 40 miest. Jeho súčasťou by malo byť zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré by poskytovalo potrebné pobytové sociálne služby s krátkodobým pobytom na preklenutie náhlej situácie. Projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie by mali byť ukončené v tomto roku.Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu