Obec Dolné Saliby ukončila cezhraničný projekt Naše stromy


Dátum: 13.09.2021

Obrázok k aktualite  Obec Dolné Saliby ukončila cezhraničný projekt Naše stromy
Spolu 150 stromov a dva hektáre lúčneho porastu vysadili v rámci projektu Naše stromy v  Dolných Salibách v okrese Dunajská Streda. Obec získala z Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko 23.000 eur, za ktoré vybudovali aj náučný chodník. Informoval o tom projektový manažér Lajos Tuba.  

„Lesnatosť na území našej obce je len päť percent, tento podiel sme chceli zvýšiť. Náučný chodník o prírode obce a jej okolia s 20 pôvodným druhmi stromov ako dub, divá jabloň, lipa, čierny orech a divá hruška, kríkmi ako svíb, kalina, vtáčí zob a lieska a tiež bylinami vznikol v bývalom koryte Dudváhu priamo v obci,“ uviedol starosta Ľudovít Kovács. Ostatné stromy slúžia ako vetrolam v chotári obce.

„Dôležitou súčasťou projektu bola environmentálna výchova mládeže. V rámci toho sa žiaci z Dolných Salíb zúčastnili na podujatí zameranom na ochranu prírody a na exkurzii spoznávali prírodu projektového partnera Pannonhalma. Žiaci z Pannonhalmy strávili jeden augustový deň s bohatým programom v Dolných Salibách,“ doplnil projektový manažér.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu