Občianske organizácie kritizujú nedostatok inkluzívnosti a rozmanitosti CoFoE


Dátum: 07.12.2021

Obrázok k aktualite Občianske organizácie kritizujú nedostatok inkluzívnosti a rozmanitosti CoFoE
Predstavitelia občianskej spoločnosti majú v spojitosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE) obavy týkajúce sa nedostatku inkluzívnosti a rozmanitosti konferencie, ktorá podľa nich nespravodlivo odráža rôznorodosť obyvateľstva EÚ. Na tieto názory upozornil v pondelok spravodajský portál Euractiv.

Euractiv poukázal na ich obavy, že konferencii hrozí neúspech, ak členské štáty EÚ nebudú nasledovať návrhy občanov.

Člen kampane pre implementáciu európskych občianskych iniciatív Maarten de Groota spoluzakladateľ Equinox – Iniciatívy pre rasovú spravodlivosť Alfiaz Vaiya v tejto súvislosti pripomenuli, že mnohojazyčná digitálna platforma zriadená kvôli CoFoE nie je dostatočne inkluzívna. Odvolávajú sa na audit o prístupnosti, ktorý si objednalo Európske fórum zdravotne postihnutých (EDF). Audit ukázal, že platforma future.europa.eu, kde môžu Európania zverejňovať svoje otázky a návrhy, je nedostupná pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím.

Maarten a Alfiaz si myslia, že za tento stav môžu aj členské štáty EÚ, lebo mnohé vlády si konferenciu neželali. A aj tie krajiny, ktoré podporujú CoFoE, v skutočnosti majú záujem len o účasť niektorých skupín obyvateľstva, bez tých najviac marginalizovaných.

Koalícia viacerých občiansko-právnych organizácií, občanov a obyvateľov EÚ zrodená na jar 2020 a vystupujúca pod názvom Citizens Take over Europe (Európa patrí občanom) už v júni tohto roka napísala list Výkonnému výboru CoFoE, v ktorom žiada záruku inkluzívnosti a zastúpenie v debatách aj pre marginalizované skupin občanov, čiže aj etnickí menšiny a osoby so zdravotným postihnutím.

Zástupcovia tejto koalície pre Euractiv uviedli, že na viacjazyčnej platforme zaznamenali badateľnú rodovú nerovnosť, čo je "znepokojujúce" pre výsledok konferencie. Podľa ich údajov v polovice konferencie platí, že až 63 percent účastníkov digitálnej platformy sú muži. A dodali, že viacero členských štátov nepovoľuje zber údajov na základe rasy alebo pôvodu, a preto nie sú jasné informácie ani o skladbe účastníkov debát na digitálnej platforme, je však silný predpoklad, že napríklad ľudia inej farby pleti sú v tomto procese nedostatočne zastúpení.

Koalícia Citizens Take over Europe tvrdí, že väčšina členských štátov nepredložila žiadne špecializované plány na zapojenie marginalizovaných občanov do CoFoE. V súlade s myšlienkou inkluzívnejšej konferencie navrhuje vytvoriť stále Európske zhromaždenie občanov, ktorého cieľom by bolo zaviesť osvedčené postupy priamej občianskej účasti na riadení vecí verejných.

Niccolo Milanese v mene neziskovej organizácie European Alternatives, ktorá podporuje demokratickejšiu, rovnocennejšiu a kultúrne otvorenú Európu, tiež vyjadril obavy v súvislosti so začleňovaním menšín do priebehu konferencie. Upozornil, že náhodný výber 800 členov štyroch občianskych panelov nezahrnul zástupcov najviac marginalizovaných skupín v Európe. Spresnil, že napríklad ľudia s nebinárnou rodovou identitou či obyvatelia Únie bez pasov EÚ sú z tohto procesu úplne vylúčení a organizátori CoFoE neurčili žiadne kvóty pre rasové a iné marginalizované komunity.

Do škály týchto úvah zapadajú aj myšlienky zapojiť do procesu CoFoE i nečlenské štáty EÚ, najmä tie, ktoré sa snažia o vstup do eurobloku. Na túto skutočnosť Euractiv upozornil výkonný riaditeľ Inštitútu pre podunajskú oblasť a strednú Európu (IDM) Sebastien Schäffer. Spresnil že združenia a členovia patriace pod inštitút sú za okamžité politické pristúpenie krajín západného Balkánu do EÚ s ich postupnou ekonomickou integráciou.

Euractiv po sérii konzultácií s predstaviteľmi rôznych európskych občianskych združení dospel k záveru, že kým nebudú zavedené niektoré zo zmien, ktoré požadujú, môžu sa naplniť ich obavy, že Konferencia o budúcnosti Európy príde o svoj sľubný potenciál ešte pred svojím dokončením.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu