O titul Stavba roka bojuje vynovené Gastrocentrum


Dátum: 09.03.2024

Obrázok k aktualite O titul Stavba roka bojuje vynovené Gastrocentrum
Podpora kvality stavieb realizovaných na Slovensku je poslaním súťaže Stavba roka 2023, do 29. ročníka obľúbenej súťaže sa môžete zapojiť aj vy. A to hlasovaním za svojho favorita, ktorý získa Cenu verejnosti na portáli www.abs.sk.

O vašu priazeň sa uchádza aj zmodernizovaná budova školského závodu Gastrocentrum v Trenčíne, ktorá sa po rekonštrukcii stala ozdobou krajského mesta. Zrekonštruovaná budova školského zariadenia, ktorá slúži ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, odštartovala svoju novú éru. Investícia do stavby predstavovala 5,1 mil. eur, samotné gastrotechnológie presiahli 400 tis. eur, ďalších viac ako 580 tis. eur išlo na vybavenie nábytkom a inventárom. Projekt bol úspešný v rámci IROP, financie na jeho realizáciu vyčlenila aj župa. Táto moderná budova vo svojom vnútri ukrýva dve reštaurácie, kaviareň, cukráreň a tri kuchyne. Vytvára tak priestor na vzdelávanie žiakov v rámci modernej gastronómie s využitím najnovších technológií. Pridanou hodnotou je jej vzhľad, ktorý z nej robí mestotvorný prvok. Súťaž bola vyhlásená pre stavby v dvoch kategóriách – budovy a inžinierske stavby. Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou. Zameriava sa pritom na architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité stavebné materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú hospodárnosť a celospoločenský prínos. Hlavnou cenou je ocenenie stavby titulom Stavba roka, samostatne v oboch kategóriách. Okrem toho sa udeľujú aj ceny vyhlasovateľov súťaže. Porotou v rámci Ceny verejnosti 2023 ste práve vy, využite svoju šancu a zahlasujte za svojho favorita. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 21. marca 2024 v Bratislave.
Skočiť na hlavné menu