O projekte Monumentis


Dátum: 30.09.2021

Obrázok k aktualite O projekte Monumentis
Rehoľa menších bratov Františkánov na Slovensku a FONS SACER belső egyházi jogi személy z Maďarska s radosťou prinášajú správu o začatí implementácie spoločného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, s názvom Turistický rozvoj Františkánskeho kultúrneho dedičstva hraničnej oblasti v spolupráci dvoch Provincií alebo skrátený názov MONUMENTIS.
fil
Obnoviť františkánske kultúrne a nehnuteľné dedičstvo a sprístupniť ho širokej verejnosti ich zmenou na atraktívnu turistickú destináciu.
Rozvíjať manažérske kompetencie slovenského partnera na základe skúseností maďarského partnera v cestovnom ruchu.

Vytvoriť dlhodobú spoluprácu pre zachovanie a odovzdávanie spoločného historického, náboženského a kultúrneho dedičstva.
fil+
Cieľom projektu MONUMENTIS je obnoviť františkánske kultúrne a nehnuteľné dedičstvo a sprístupniť ho širokej verejnosti ich zmenou na atraktívnu turistickú destináciu. Ako v Maďarsku, tak aj Slovensku vlastní cirkev a rehole historicky významné budovy, z ktorých niektoré sú pre verejnosť otvorené, no väčšina z nich je prístupná len obmedzene a mnohé sú úplne uzavreté. V Maďarsku vďaka nábožensko-turistickému rozvoju v minulých rokoch boli pre návštevníkov sprístupnené viaceré františkánske pamiatky. Starostlivosť o františkánske pamiatky na Slovensku zatiaľ nie je vyriešená, preto sú v súčasnosti tieto pamiatky v stave, ktorý neumožňuje, aby sa stali podobnými turistickými destináciami ako v Maďarsku
.
Jeden z hlavných cieľov projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť verejnosti vybrané národné kultúrne pamiatky františkánskej rehole v oboch krajinách. Druhý hlavný cieľ projektu je rozvíjať manažérske a marketingové kompetencie slovenského partnera na základe skúseností maďarského partnera v cestovnom ruchu.“

Lokality projektu v Maďarsku sú Szécsény a Szentkút a na Slovensku Bratislava a Fiľakovo. Spolupráca týchto dvoch františkánskych provincií je jediná svojho druhu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dlhodobú spoluprácu pre zachovanie a odovzdávanie spoločného historického, náboženského a kultúrneho dedičstva. Sprístupnenie kultúrnych pamiatok nie je určené len pre pútnikov, ale pre všetkých návštevníkov (dospelých a deti) so záujmom o historické pamiatky. Popri obnove budov a pamiatok budú vytvorené aj spoločenské a výstavné priestory, ktorých súčasťou budú interaktívne prehliadky.

Celkové oprávnené výdavky tohto projektu sú 2 939 885,12 € z čoho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 2 498 902,34 €.
 
 
Skočiť na hlavné menu