O podporu z tretej výzvy programu Interreg Central Europe má záujem 107 subjektov zo SR


Dátum: 02.02.2018

Obrázok k aktualite O podporu z tretej výzvy programu Interreg Central Europe má záujem 107 subjektov zo SR
V rámci tretej výzvy, otvorenej v termíne 21. septembra 2017 až 25. januára 2018, bolo celkovo prijatých 191 projektových žiadostí. V týchto projektoch je spolu zapojených 1 767 subjektov a ďalších 944 asociovaných partnerov.

Žiadaná suma v rámci všetkých predložených projektov predstavuje spolu 330 mil. EUR, čo je viac ako päťnásobok finančných prostriedkov alokovaných v  tretej výzve (60 mil. EUR).  Priemerný počet partnerov v jednom projekte je 9,3 a priemerný rozpočet jedného projektu predstavuje sumu 2,1 mi. EUR (z toho 1,7 mil. za zdroj ERDF).
 
V 191 predložených projektoch je zapojených aj 107 slovenských subjektov, z čoho je 9 subjektov v pozícii vedúceho žiadateľa.  Osem projektov s vedúcim žiadateľom zo SR bolo predložených v prioritnej osi 1 Rozvoj inovácii a vedomostí a jeden projekt v prioritnej osi 3 Prírodné a kultúrne zdroje.
 
Po ukončení formálneho a kvalitatívneho hodnotenia riadiaci orgán predpokladá definitívne schválenie vybraných projektov začiatkom roka 2019.

Skočiť na hlavné menu