O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov


Dátum: 28.06.2019

Obrázok k aktualite O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či Kreatívna Európa.

„Cieľ informačných dní v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a v Žiline bol jasný. Predstaviť potenciálnym žiadateľom programy, cez ktoré môžu financovať svoje projekty a následne im dať praktické rady, aby bol celý proces pre nich čo možno najjednoduchší,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán ÚPVII Denisa Žiláková.

Priamo riadené programy spravuje priamo EÚ mimo európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v dvoch formách. Buď je to grantami na konkrétne projekty týkajúce sa politík EÚ, o ktoré sa možno uchádzať na základe výzvy na predkladanie návrhov. Druhá možnosť je formou verejných zákaziek európskych inštitúcií napríklad na nákup služieb, diel alebo tovarov. Môže ísť o štúdie, školenia, organizáciu konferencií či nákup IT vybavenia. V tomto prípade ide o výzvy na predkladanie ponúk.

Pomoc a rady záujemcom na informačných dňoch poskytli nielen experti z ÚPVII, ale aj úspešní prijímatelia, ktorí majú s čerpaním peňazí z týchto programov už svoje skúsenosti. Účastníci sa dozvedeli napríklad o otvorených výzvach, ako sa predkladajú návrhy, čo musia splniť, ak sa do výziev zapoja, ale aj to, ako sú programy prepojené s eurofondami. Informačné dni sa niesli vo veľmi tvorivej atmosfére a k jednotlivým témam vznikla plodná a zaujímavá diskusia.

Prijímatelia predstavili záujemcom napríklad mimoriadne úspešný projekt Be SpectACTive!, ktorý je súčasťou najväčšieho divadelného festivalu Divadelná Nitra. Ten podporuje EÚ z programu Kreatívna Európa. Festival prezentuje inšpiratívne a netradičné divadelné, filmové, výtvarné a hudobné diela. Z programu LIFE je podporený projekt, ktorý chráni životné prostredie a klímu pre vtáky a ohrozené druhy žijúce na Slovensku. Ďalším úspešný projekt podporený z programu Erasmus + zlepšuje zručnosti a vedomosti mladých ľudí v poslednom ročníku na školách. Zameriava sa tiež na nezamestnaných mladých ľudí a pomáha im zakladať sociálne podniky s cieľom lepšie využiť miestne prírodné a ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

„Žiadateľom sme predstavili úspešné projekty, ktoré dokazujú, že získať finančné prostriedky z priamo riadených projektov Európskej únie vôbec nie je zložité a niet sa teda čoho obávať,“ poznamenala Denisa Žiláková. Keďže ohlas zúčastnených bol veľmi pozitívny a o užitočné rady a praktické skúsenosti mali veľký záujem, ÚPVII plánuje v podobných informačných aktivitách o priamo riadených programoch EÚ pokračovať.

Súčasťou informačných dní bolo tiež predstavenie nového webu ÚPVII www.eurofondy.gov.sk. Na ňom nájdu záujemcovia komplexné informácie o finančnej pomoci z eurofondov v súčasnom, ako aj v budúcom programovom období 2021-2027 či o úspešných projektoch a európskej eurofondovej politike. Aktuálne je na webe zverejnených 170 otvorených výziev, do ktorých sa môžu hlásiť aj potenciálni žiadatelia z informačných dní.


Skočiť na hlavné menu