O eurofondy pri realizácii projektov s modernými riešeniami sa po mestách a obciach môžu uchádzať aj kraje


Dátum: 27.01.2022

Obrázok k aktualite O eurofondy pri realizácii projektov s modernými riešeniami sa po mestách a obciach môžu uchádzať aj kraje

O využitie eurofondov pri realizácii projektov s modernými riešeniami sa po mestách a obciach môžu aktuálne uchádzať aj samosprávne kraje. Práve pre ne je určená druhá výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR (MIRRI) zameraná na podporu moderných technológií v samosprávach. „V rámci výzvy moderné technológie dva je obsahové zameranie podobné s tým, že kým vo výzve jeden bol hlavný dôraz na technologickú stránku, vo výzve dva je k tomu ešte pridaný dôraz aj na dátovo-analytickú stránku,“ povedal vo štvrtok riaditeľ odboru inovácií a smart agendy na ministerstve investícií Juraj Hošták s tým, že lehota uzavretia prvého kola druhej výzvy je koncom februára. Informoval o tom počas online diskusie ITAPA Digital Talk na tému Moderné technológie pre mestá a obce.

„Všetky projekty musia byť implementované do konca roka 2023, takže uvidíme, aké reálne prínosy projektov budú z týchto výziev,“ uviedol Hošták. V rámci prvej výzvy na moderné technológie pre mestá a obce bolo podľa neho podporených 35 projektov, kde celková alokácia bola dodatočne navýšená pre veľký záujem. „Z pohľadu záujmu možno hodnotiť túto výzvu ako relatívne úspešnú. Zatiaľ všetky tieto projekty sú momentálne v implementačnej fáze, sú to procesy relatívne zdĺhavé, vyhodnotenie bolo v polovici minulého roku,“ podotkol Hošták s tým, že v súčasnosti sa rozbiehajú verejné obstarávania a príprava implementácie na úrovni miest a obcí.

V meste Kežmarok funguje SOS aplikácia, ktorá vyšle signál mestskej polícii, keď je niekto v núdzi, ako aj mestská karta s benefitmi pre obyvateľov. Okrem toho sú všetky mestské budovy, verejné priestory a parkovací systém napojené na optické káble. Primátor mesta Ján Ferenčák informoval, že pri zavádzaní digitálnych technológií treba klásť veľký dôraz na prípravu. „My sme sa vybrali strategickým postupom, nešli sme aplikáciou alebo implementovaním ad-hoc riešení, ktoré sú na trhu. Veľkým základom pre nás bolo v roku 2015 rozhodnutie, že prechádzame z wifi platforiem na optiku,“ priblížil primátor. V súčasnosti je podľa neho celá infraštruktúra mesta postavená na optických sieťach od verejných budov, parkovania až po kamerové systémy, čo umožňuje pridávať platformy alebo rozširovať služby občanom neobmedzene.

„Museli sme investovať do kontroly jednotlivých bodov medzi napojeniami, ale dnes môžeme garantovať nielen rýchlosť, ale aj dostupnosť v rámci celého mesta. V podstate sme integrovali všetky služby do jedného riadiaceho pracoviska, na mestskom úrade je serverovňa, alebo integrácia všetkých dát, s ktorými disponujeme,“ poznamenal Ferenčák. V spolupráci s českými partnermi neskôr pripravili dokument smart green city, so zámerom zachovať udržateľnosť mesta z hľadiska životného prostredia. Vytypovali jedenásť oblastí, pričom v doprave využiť technológiu parkovania s kamerovým systémom. „V tomto roku aplikujeme 50 kamier práve na pozdĺžne státia a prechádzame na aplikáciu, ktorá bude toto státie monitorovať a vyhodnocovať podobným systémom, ako majú v Pardubiciach,“ dodal primátor Kežmarku. V meste majú aj elektronabíjačky, zakúpili aj elektromobil pre mestskú políciu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu