Novým štátnym tajomníkom MIRRI SR pre informatizáciu sa stal Martin Bezek


Dátum: 21.06.2023

Obrázok k aktualite Novým štátnym tajomníkom MIRRI SR pre informatizáciu sa stal Martin Bezek
Vláda na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Stal sa ním Martin Bezek, doterajší riaditeľ odboru vedenia informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
 
„Do štátneho IT a digitalizácie prinášame novú dynamiku. Štátny tajomník pre informatizáciu Martin Bezek je, ako som avizoval, expert z interného prostredia ministerstva. Je dokonale zorientovaný v procesoch a plánoch v informatizácii štátu. Má moju dôveru, že ako skúsený odborník urobí maximum pre naplnenie cieľov nášho rezortu obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády,“ uviedol minister investícií a informatizácie Peter Balík.
 
Cieľom Martina Bezeka je podporovať eurofondové IT projekty a plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Sústredí sa na projekty, ktoré rozšíria, skvalitnia a zjednodušia elektronické služby štátu pre občanov, verejnú správu aj podnikateľov, pričom za dôležitú považuje digitalizáciu prioritných životných situácií. „Pre zlepšenie e-Governmentu na Slovensku je kľúčové doručiť už rozbehnuté IT projekty. Mojím cieľom je hlavne zvýšiť spokojnosť občanov s elektronickými službami štátu a to vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať agilné riadenie projektov a produktový manažment,” povedal Martin Bezek.
 
Martin Bezek pracuje na MIRRI SR od roku 2017. Do funkcie štátneho tajomníka prišiel z pozície riaditeľa odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy. Na ministerstve viedol tímy zodpovedné za stratégiu štátneho IT, financovanie, monitorovanie a hodnotenie informačných systémov a ďalšie oblasti. V minulosti pôsobil na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracoval šesť rokov ako projektový manažér v tíme zodpovednom za regionálnu stratégiu a proces plánovania, tvorbu projektových zámerov a koordinovanie aktérov regionálneho rozvoja. Martin Bezek v roku 2012 absolvoval ekonomiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
 

Skočiť na hlavné menu