Nový úsek cyklotrasy spojí v Trenčíne nový cestný a starý železničný most


Dátum: 14.10.2021

Obrázok k aktualite Nový úsek cyklotrasy spojí v Trenčíne nový cestný a starý železničný most

Začala sa výstavba cyklotrasy v úseku Ulice Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný most. Práce v hodnote necelých 315 tisíc eur by mali trvať 4 mesiace.

Nová cyklotrasa v dĺžke vyše 2,6 km bude súčasťou konceptu rozvoja cyklistickej dopravy v Trenčíne, ktorá prepojí mestské časti s nadradeným cyklistickým systémom „Vážskej cyklotrasy“.

Na začiatku úseku povedie čiastočne po miestnej komunikácii na Ul. Ľ. Stárka a následne prejde na hrádzu. Práve na hrádzi bude situovaná väčšia časť cyklotrasy. Pod starým cestným mostom prejde do novej cyklistickej cestičky pozdĺž hrádze (popri Váhu) a končiť bude pri starom železničnom moste.

Prvá časť cyklotrasy na Ul. Ľ. Stárka pôjde od nového mosta po križovatku s Brnianskou ulicou. Na začiatku úseku sa cyklistická trasa napojí na Vážsku cyklotrasu a na cyklistickú cestičku smerujúcu do priemyselného parku a na nový most v smere cez Váh. V tomto úseku bude v oboch smeroch cyklistická doprava vedená v cyklistickom koridore na ceste spolu s motorovou dopravou. Cyklistický koridor bude vyznačený piktogramami. Na konci úseku sa cyklisti plynule dostanú na obojsmernú cyklistickú cestičku, ktorá bude spájať cestu s hrádzou.

Cyklotrasa teda bude pokračovať po hrádzi smerom k železničnému mostu. V rámci tohto zámeru dôjde k rekonštrukcii asfaltového povrchu hrádze. V úseku, kde hrádza dosahuje šírku 3 metre nebudú cyklisti a chodci od seba oddelení. V ďalšej časti, kde je hrádza užšia, ju mesto v rámci tejto investičnej akcie rozšíri na 4 metre. Chodci a cyklisti sa tu potom budú pohybovať oddelene po samostatných komunikáciách. Úsek cyklotrasy, umiestnenej na hrádzi, bude končiť v priestore pod starým cestným mostom, kde budú ďalej cyklisti vyvedení na novú samostatnú cyklistickú cestičku. Tá bude pokračovať pozdĺž hrádze – popri Váhu – až po starý železničný most, kde sa napojí na existujúce spevnené plochy.

Osvetlenie cyklochodníka je navrhnuté na existujúcich  osvetľovacích stožiaroch, ktoré sa ale preložia tak, aby plnili účel. Existujúce stožiare verejného osvetlenia, ktoré osvetľujú korunu hrádze, sa zdemontujú a premiestnia na okraj cyklochodníka.

V rámci tejto mestskej investičnej akcie sa vybudujú aj dve nové schodiská na a z hrádze a dve nové nájazdové rampy pre cyklistov. Vyúsťovať budú v úrovni križovatiek ulíc Ľ. Stárka – Rastislavova a Ľ. Stárka – Piešťanská.  

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Strabag, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % mesto zaplatí zo svojho rozpočtu.


Skočiť na hlavné menu