Nový projekt pomôže predchádzať poškodzovaniu životného prostredia


Dátum: 29.03.2019

Obrázok k aktualite Nový projekt pomôže predchádzať poškodzovaniu životného prostredia
Zlepšenie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia a rozšírenie možností informovania verejnosti sú prínosy národného projektu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“.

Projekt vytvorí Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia.

Projekt v hodnote 8 733 367 eur pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia a nasadenie systému tohto projektu v hodnote je plánované na rok 2022. Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.


Skočiť na hlavné menu