Nový projekt Národného centra zdravotníckych informácií cieli na lekárov i pacientov


Dátum: 05.08.2019

Obrázok k aktualite Nový projekt Národného centra zdravotníckych informácií cieli na lekárov i pacientov
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes uverejnil výzvu na národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“. Projekt Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), v hodnote 9,3 milióna eur a dĺžkou trvania 40 mesiacov, zvýši atraktívnosť a využívanie ezdravia, a to zapracovaním nových služieb v prospech lekárov i pacientov.

V rámci systému ezdravie aktuálne fungujú elektronické služby erecept, evyšetrenie, eobjednanie, pacientsky sumár, prístup do Elektronickej zdravotnej knižky, autentifikácia zdravotníckeho pracovníka a občana.

Cieľom národného projektu je viac otvoriť súčasný systém ezdravie cez API rozhranie pre všetky zúčastnené strany, rozšíriť tak rozsah poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva na Slovensku a priniesť nové služby, ktoré administratívne odbremenia lekárov a sprístupnia údaje zo systému aj pacientom. Dôjde k úprave a k rozšíreniu služieb evyšetrenie, evykazovanie, eprevencie, mzdravie, k rozšíreniu elektronickej zdravotnej knižky a k integrácii rozhraní pre agendové systémy rezortných organizácií.

„V súčasnosti zbierané údaje nie sú dostatočne štruktúrované, lekári dáta vkladajú viackrát, raz v rámci vykazovania pre NCZI a opätovne ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne“, približuje aktuálnu situáciu Boris Chmel, z Národného centra zdravotníckych informácií a dodáva: „Naším cieľom je zaviesť v prípade vykazovania princíp jedenkrát a dosť, a to práve zmenou štruktúrovania údajov“.

„Hlavným prínosom projektu bude zrušenie vybraných štatistických vykazovaní. Národné centrum zdravotníckych informácií bude po novom vedieť dáta do príslušných výkazov nahrať priamo z ezdravia a lekári už nebudú vypĺňať hlásenia, výrazne sa tak zníži administratívne zaťaženie lekárov“ , približuje Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

Medzi ďalšie prínosy Kmeť zaraďuje aj úsporu času lekárov pri nahlasovaní výkonov. „V súčasnosti lekári nahrávajú výkony do informačného systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a každý mesiac sa prostredníctvom zmluvného partnera generujú dávky do zdravotných poisťovní. Po ukončení projektu dôjde k zmene a informácie o výkonoch pôjdu do zdravotných poisťovní priamo zo systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím dôjde k ďalšej úspore času lekárov“, dopĺňa Kmeť.

„Prínos pocítia aj pacienti. Vďaka zberu štruktúrovaných údajov a ich zápisu do elektronickej zdravotnej knižky, bude mať lekár o pacientovi viac informácií a bude tak vedieť pacientovi poskytnúť aj kvalitnejšiu liečbu“, uzatvára sériu výhod Boris Chmel.

Národné centrum zdravotníckych informácií realizuje národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“ v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. Celková hodnota projektu predstavuje sumu 9 343 764,42 eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu