Nový portál Otvorené dáta pre EŠIF


Dátum: 16.12.2015

Obrázok k aktualite Nový portál Otvorené dáta pre EŠIF
Nový portál Otvorené dáta pre EŠIF je online. Prezentuje údaje o financovaní a očakávané dopady programov, s možnosťami skúmania  podľa krajiny, témy a fondu.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
Skočiť na hlavné menu