NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA


Dátum: 14.02.2020

Obrázok k aktualite NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA

 

Názov projektu
NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA
Kód projektu 064BB070073
Prijímateľ Názov Adamas Alliance, s.r.o.
Sídlo Veľká Lehota 232, Žarnovica
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
 nb1
 
1. Miesto realizácie projektu
Nová Baňa      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.04.2017 11.11.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 286255,19
Z toho NFP 157440,35
Vlastné zdroje  
 
nb2
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Projekt riešil výstavbu  novostavby vidieckeho rekreačného objektu a doplnkových relaxačných zariadení.
Projekt pozostával z výstavby:
-              ubytovacieho zariadenia s kapacitou 6 lôžok;
-              záhradného domčeka  pre apiterapiu;
-              záhradného plávacieho jazera a
-              ďalších podobjektov pre doplnkové relaxačné služby – altánok s krbom, záhrada pre pestovanie liečivých a úžitkových rastlín a detské ihrisko s pieskoviskom.
Projekt rieši aj doplnkovú relaxačnú službu - apiterapiu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt je spojený s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, zameraný na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov v Novej Bani.
Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s komplexným riešením služieb cestovného ruchu v regióne Nová Baňa s evidentným zlepšením zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva, tvorbou nových pracovných miest, zvyšovaním informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.
Jednotlivé činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav v regióne Nová Baňa.

Skočiť na hlavné menu