Nové zariadenie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou


Dátum: 21.04.2023

Obrázok k aktualite Nové zariadenie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou
S cieľom skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb investovaním do materiálno-technického vybavenia a uľahčiť prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám mesto Vranov nad Topľou sa uplynulý rok zapojilo do výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pomocou nej mesto získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančné prostriedky na prestavbu bývalého sídla mestského bytového podniku na nové zariadenie s opatrovateľskou službou 577 000 eur.

Prestavbou administratívnych priestorov bude vytvorených 6 bytových jednotiek pre 12 klientov, karanténna miestnosť a spoločenská miestnosť. V budove sa nachádza výťah, takže je zabezpečená bezbariérovosť týchto priestorov.
„Každá bytová jednotka bude mať svoju dvojlôžkovú spálňu, kuchynku a sociálne zariadenie. Okrem stavebných úprav je oprávneným výdavkom projektu aj samotné vybavenie vzniknutých priestorov, čiže od nábytku až po zariadenie kuchyniek. Ako z názvu vyplýva hlavným cieľom projektu je realizácia opatrovateľskej služby, tá bude v tomto zariadení zabezpečená 24 hodín denne,“ povedal primátor Ján Ragan.

Zároveň, v rámci projektu bude vybudované požiarne schodisko a v celom objekte budú vymenené okná a dvere. Naplánovaná je aj komplexná rekonštrukcia a zateplenie strechy, ako aj zateplenie budovy minerálnou vlnou. Ukončenie realizácie tohto projektu je naplánované koncom tohto kalendárneho roka.

Skočiť na hlavné menu