Nové vlaky pre regionálnu dopravu pre okolie Bratislavy a Košíc


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite Nové vlaky pre regionálnu dopravu pre okolie Bratislavy a Košíc
 Vyššia bezpečnosť, spoľahlivosť, kultúra a komfort cestovania, kvalita služieb, zníženie  prepravného času, zaťaženie v cestnej doprave a pod. Projekt s názvom: Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov prispel k budovaniu zmysluplných, efektívnych, užívateľsky prívetivých a harmonizovaných integrovaných systémov verejnej dopravy s pozitívnym dopadom na ekonomický a sociálny rozvoj, zamestnanosť, zvýšenie kvality života obyvateľov či zatraktívnenie miest aj pre turistov a návštevníkov.
vlareg
V období trvania projektu, teda počas rokov 2013 až  2015, pribudlo na Slovensku ďalších 29 moderných klimatizovaných vlakových súprav, ktoré nahradili viac ako polovicu prímestských a regionálnych vlakov premávajúcich  v rámci integrovaných dopravných systémov Bratislavy a Košíc.   Dosah integrovaného dopravného systému bol v okruhu 100 km od epicentra. V rámci projektu bolo dodaných 9 elektrických poschodových jednotiek, z toho 5 premáva na tratiach v okolí Bratislavy a 4 v okolí Košíc a tiež 20  dieselových motorových jednotiek, ktoré si rozdelili na polovicu obe mestá.  Všetky vlaky boli dodané v priebehu rokov 2014 a 2015.
 
Projekt nadviazal na už úspešne zrealizovaný projekt obnovy železničných koľajových vozidiel ZSSK, avšak tentoraz bol úzko prepojený na integrovaný dopravný systém dvoch najväčších miest na Slovensku – Bratislavy a Košíc. Projekt  patril medzi najrýchlejšie schválené veľké projekty na Slovensku – na žiadosť o finančnú pomoc bývalého Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR prišla súhlasná odpoveď  z Bruselu za necelé 4 mesiace.
 
Základné informácie o projekte
Prijímateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Operačný program:  Operačný program Doprava
Celková suma projektu: 169 967 994 eur
Výška poskytnutého NFP (85%):  144 472 795 eur
Štátny rozpočet  (5%): 4 498 399 eur
Zdroj financií:  Kohézny fond EÚ
Realizácia projektu: 2013 - 2015

Skočiť na hlavné menu